Εκπαίδευση

"Πριν να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να μελετούν περισσότερο,

σκεφτόμαστε τί περισσότερο μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτούς."

Αυτή είναι η φιλοσοφία του φροντιστηρίου μας.

Γι' αυτό δεν σταματούμε να εκπονούμε συνεχώς νέα συγγράμματα και  να εφευρίσκουμε νέες δραστηριότητες που διευκολύνουν τους μαθητές μας να αφομοιώνουν αποδοτικότερα την ύλη.