Γερμανικά για παιδιά

Η καλύτερη ηλικία να ξεκινά ένα παιδί την β΄ ξένη γλώσσα είναι η Ε΄ Δημοτικού. 

Πριν την Ε΄Δημοτικού είναι νωρίς ενώ μετά την Ε΄Δημοτικού είναι (σχετικά) αργά γιατί δεν θα προλάβει πριν το Λύκειο να έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.

Άλλωστε στην Ε΄ Δημοτικού ξεκινούν και τα περισσότερα Δημοτικά την β΄ ξένη γλώσσα.

Σκοπός των μαθημάτων είναι πέρα απ’ όλα τ’ άλλα και τα πτυχία και μάλιστα όσο γίνεται πιο υψηλά.

Εμείς συμμεριζόμαστε αυτή την επιθυμία γονιών και μαθητών και προσπαθούμε οι μαθητές μας να παίρνουν τα πτυχία τους στις ξένες γλώσσες όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Ο χρόνος προς τα πτυχία είναι ο μικρότερος δυνατός και σε αυτό μας βοηθούν τα πολλά και αποδοτικά συγγράμματα που έχουμε εκπονήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Γερμανικά για παιδιά Πίνακας2.png