Πότε θα πρέπει ένα παιδί να δίνει το LOWER?

Η καλύτερη ηλικία για να εξετάζεται κανείς στα Αγγλικά στο επίπεδο Β2 (Lower) είναι η Β΄ Γυμνασίου. Ακόμα κι αν κάποιος είναι θεωρητικά έτοιμος να δώσει την εν λόγω εξέταση πιο πριν, στην Α΄ Γυμνασίου, η εμπειρία έχει δείξει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται.

Η προετοιμασία για ένα πιστοποιητικό Β2 αξιώσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συνοδεύεται από μελέτη, επαναλήψεις, αρκετό λεξιλόγιο, εξάσκηση σε εκθέσεις και προφορικά. Στην ουσία, σε αυτό το επίπεδο ολοκληρώνεται και συνοψίζεται ίσα με το 75% όλης της αγγλικής γραμματικής και το 50-60% του πλουσιότατου αγγλικού λεξιλογίου. Είναι δε και η πρώτη σοβαρή και αναγνωρίσιμη εξέταση στα αγγλικά για τον κάθε ένα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται τη χρονική στιγμή που το παιδί αντιμετωπίζει μία άλλη πρωτόγνωρη δοκιμασία, αυτή, της Α΄ Γυμνασίου.

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι ένα μικρό «σοκ» για τα παιδιά. Από τον ένα δάσκαλο στους 10 καθηγητές.

Από την οικειότητα του ενός εκπαιδευτικού, στην απροσωπία των 10.

Από τις τάξεις χωρίς ουσιαστικούς βαθμούς και χωρίς την απειλή της επανάληψης της τάξης στους βαθμούς ανά τρίμηνο, στα απροειδοποίητα ημερήσια τεστ, στα ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα πολλών κεφαλαίων και στις τελικές επαναληπτικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα διαφορετικό, πιο απαιτητικό πλαίσιο, που οι μικροί μαθητές πασχίζουν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης Γυμνασίου να το συνηθίσουν. Το συνηθίζουν μόλις στη Β΄ Γυμνασίου.

Εάν κάποιο παιδί πιεστεί μέσα και από παραπανίσιες ώρες να δώσει το Β2 νωρίς, είναι πολύ πιο πιθανό να μην θελήσει να συνεχίσει μέχρι το Advanced ή Proficiency, γιατί ακριβώς δεν θέλει να ξαναβιώσει το ίδιο μεγάλο άγχος. Οπότε, τότε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κερδίσαμε κάτι. Αντιθέτως, μάλλον χάσαμε.

Σε όλα αυτά να προστεθεί, ότι πολλές φορές η θεματολογία των εξετάσεων στο επίπεδο Β2 δεν είναι η πλέον αντιληπτή από ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του βήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Γι’ αυτό, εμείς προτείνουμε το Β2 να δίνεται πάντα στη Β΄ Γυμνασίου, στην εξεταστική του Μαΐου.

Ωστόσο πάντα υπάρχουν και μαθητές- εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα η μαθήτριά μας Ν.Τ. η οποία τον Μάιο του 2021 κατάφερε να πάρει το Lower του Michigan (ECCE) ενώ ήταν στην ΣΤ΄ Δημοτικού.

Αυτές είναι καλοδεχούμενες εξαιρέσεις που θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερο χειρισμό.

Δείτε εδώ το υλικό μας στα Αγγλικά