Δύο ακόμα επιτυχίες στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών στις Πανελλήνιες 2020

Άλλες δύο επιτυχίες κατέγραψε το φροντιστήριό μας στο Ειδικό Μάθημα των Πανελληνίων 2020 στα Αγγλικά.

Οι μαθητές μας Τριάντη Φωτεινή και Ιωάννης Γεωργίου έγραψαν 15,9 και 10,5 αντίστοιχα.


Παλιότερες μας επιτυχίες στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελληνίων μπορείτε να δείτε εδώ.
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square