Τα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά Αγγλικών


Υπάρχει πληθώρα πιστοποιητικών πια στα Αγγλικά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλοί φορείς- εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ξενόγλωσσης πιστοποίησης.

Και έρχονται κι άλλοι κάθε χρόνο.

Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ σεβαστοί στο εξωτερικό αλλά όχι και τόσο στην Ελλάδα ενώ ισχύει και το αντίθετο.

Γενικά, οι περισσότεροι προτιμούν πια φορείς, πιο νέους στην Ελλάδα, που είναι και λιγότερο απαιτητικοί ως προς την ύλη τους. Και αυτοί οι φορείς αναγνωρίζονται ως ισάξιοι από το ΑΣΕΠ.

Δεν λείπουν ωστόσο και εκείνοι που αναζητούν πιο "κραταιά" πιστοποιητικά όπως τα Cambridge ή Michigan.

Κάποιοι πάλι υποχρεώθηκαν να δώσουν πιστοποιητικά όπως IELTS ή TOEFL καθώς σκόπευαν να κάνουν σπουδές σε Ευρώπη και Αμερική αντίστοιχα.

Στα πιο "βατά" πιστοποιητικά για επίπεδο Β2 συγκαταλέγονται τα:

NOCN

LRN

ESB

TOEIC

ABLE.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Αετοί.PNG
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square