Πόσο λεξιλόγιο αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο;


Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις ισχύουν οι ακόλουθες ποσότητες λέξεων:

  • A1 = 500

  • A2 = 1,000

  • B1 = 2,000

  • B2 = 4,000

  • C1 = 8,000

  • C2 = 16,000

Πηγή: https://languagelearning.stackexchange.com/questions/3061/what-are-estimates-of-vocabulary-size-for-each-cefr-level


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Αετοί.PNG
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square