Άλλη μια χρονιά επιτυχιών (2017-18)


Επιτυχίες από Α1 έως Proficiency -τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Γερμανικά- μας έκαναν και φέτος να χαμογελάσουμε, να χαρούμε και να ανταμειφθούμε ψυχολογικά για τις προσπάθειές μας.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας και εις ανώτερα τους ευχόμαστε!

Αναλυτικά οι Επιτυχόντες μας εδώ.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts