Προσφορά στα τμήματα ενηλίκων (Νέο)


H προσφορά μας για τα τμήματα ενηλίκων:

1 φορά/ εβδομάδα: 35 ευρώ /μήνα

2 φορές/ εβδομάδα: 55 ευρώ /μήνα

3 φορές / εβδομάδα: 75 ευρώ /μήνα

Ισχύει ελάχιστος αριθμός 3 ατόμων για να ξεκινήσει κάποιο τμήμα.

Τμήματα ξεκινούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η παραπάνω προσφορά αφορά τμήματα όλων των επιπέδων, τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Γερμανικά.

Επιλέξτε εσείς την συχνότητα των μαθημάτων και ελάτε να ενημερωθείτε σε μας για τους στόχους που μπορείτε να θέσετε.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square