Πετύχαμε και στο Graz της Αυστρίας


#ÖSD #Suceess #Erfolg #Skype_lessons #ChrisPappas

Το τελευταίο θετικό αποτέλεσμα εξετάσεων ήρθε χθες από το Graz της Αυστρίας.

Η καθαρά-και-μόνο διαδικτυακή μου μαθήτρια Miranda Sehou πέρασε το Β1 του Αυστριακού πτυχίου ÖSD.

Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπόρεσα και βοήθησα σε μία τέτοια προσπάθεια.

Τα μαθήματα μέσω Skype δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν των συμβατικών μαθημάτων, αρκεί να γίνονται με τα κατάλληλα μέσα, μεθοδευμένα και σωστά.

Η Miranda κατάφερε μέσα σε μία χρονιά να φτάσει από το μηδέν στο pre-Lower επίπεδο (Β1).

Την συγχαίρουμε εγκάρδια.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square