3 νέες επιτυχίες για το φροντιστήριό μας!


Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές μας για τις επιτυχίες τους!

- Κανιαδάκης Ιωσήφ, Γερμανικά, ÖSD B2 (1 έτος σπουδών μετά από πολύχρονη διακοπή)

- Κολοβού Μαριάννα, Γερμανικά, ΚΠΓ Β1 (1 έτος σπουδών )

- Ζησιμόπουλος Θεόδωρος, ΚΠΓ Β1 (2 μήνες σπουδών μετά από πολύχρονη διακοπή)


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square