Λύση κατά του σχολικού εκφοβισμού;


Με τις κλωστές επιλέγεται τυχαία ο συμμαθητής με τον οποίο θα κάτσει ένας μαθητής σε κάθε διδακτική ώρα.

.

Με αυτό τον τρόπο, όλοι - αργά ή γρήγορα- θα κληθούν να συνεργαστούν με όλους.

.

Η εμπειρία έχει δείξει, ότι το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (bullying) εξαλείφεται όταν

- οι μαθητές δεν περιορίζουν τη συνεργασία τους με συγκεκριμένα άτομα μόνο

- όταν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλους τους συμμαθητές τους.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Αετοί.PNG
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square