Λύση κατά του σχολικού εκφοβισμού;


Με τις κλωστές επιλέγεται τυχαία ο συμμαθητής με τον οποίο θα κάτσει ένας μαθητής σε κάθε διδακτική ώρα.

.

Με αυτό τον τρόπο, όλοι - αργά ή γρήγορα- θα κληθούν να συνεργαστούν με όλους.

.

Η εμπειρία έχει δείξει, ότι το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (bullying) εξαλείφεται όταν

- οι μαθητές δεν περιορίζουν τη συνεργασία τους με συγκεκριμένα άτομα μόνο

- όταν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλους τους συμμαθητές τους.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts