Επιτυχίες στο C2 Αγγλικών για Νικόλαο Σώκο και Δημήτριο Ταρούσα


Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την μεγάλη τους επιτυχία στο Proficiency του LRN! (Εξεταστική: Ιανουάριος 2017)

.

Ο Νικόλαος Σώκος (ενήλικας) μόλις πριν λίγους μήνες (Ιούνιο του 2017) ήταν επιτυχής στο TIE B2.

.

O Δημήτριος Ταρούσα τα κατάφερε και στα Αγγλικά μετά την επιτυχία του τον Ιούνιο 2017 στο Β1 Γερμανικών.

.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πέτυχαν στην υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης ξένης γλώσσας (C2 ή Γ2).

.

Πάντα μεγάλες επιτυχίες ευχόμαστε και στους δύο!


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square