Επιτυχία στο ÖSD B2


Συγχαίρουμε τον μαθητή μας Ιωσήφ Κανιαδάκη για την επιτυχία του στο Β2 του Αυστριακού Πτυχίου ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts