Ο "Υπερτυχερός" του φροντιστηρίου μας
"We make our own luck in this world"


Με την δημοφιλή εφαρμογή Kahoot θα αναδειχθεί ο "Πρωτοχρονιάτικος Υπερτυχερός" του φροντιστηρίου μας ο οποίος θα κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο.


Δημιουργήσαμε για όλα τα τμήματα ένα ερωτηματολόγιο με 50 ερωτήσεις, βγαλμένες από την ύλη του κάθε επιπέδου.


Αφήσαμε τους μαθητές κάποιες μέρες να προετοιμάσουν αυτές τις 50 ερωτήσεις και διοργανώσαμε για κάθε τμήμα μία online συνάντηση στην οποία διεξήχθη ο "τελικός" για κάθε τμήμα.


Αυτός που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία από όλα τα τμήματα, θα αναδειχθεί ως ο Υπερτυχερός ( ή καλύτερα ο υπέρ-καλά-προετοιμασμένος) του φροντιστηρίου μας.


Τρεις ακόμη θα λάβουν εκπαιδευτικά δώρα.


"We make our own luck in this world"


(Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, 08/01/2021)
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square