Μεταφορά μαθητών
Από την σχολική χρονιά 2021-2022 οι μαθητές του φροντιστηρίου μας έχουν την δυνατότητα να πηγαινοέρχονται στο φροντιστήριο με το ιδιόκτητο 9-θέσιο βανάκι μας.


Έμπειρος, επαγγελματίας οδηγός αναλαμβάνει να παραλάβει το παιδί σας από την πόρτα του σπιτιού σας και να το φέρει στο φροντιστήριο και το αντίστροφο.


Όλα τα καθίσματα είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας.


Ήδη έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από τους γονείς μαθητών του φροντιστηρίου μας και έχει λύσει το θέμα των απογευματινών μετακινήσεων.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Αετοί.PNG
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square