Πτυχία και Πιστοποιητικά του Χρήστου Παππά
Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

Certificate of Proficiency
Certificate of Proficiency
DAAD
DAAD
Υποτροφία DAAD λεπτομέρειες
Υποτροφία DAAD λεπτομέρειες
Goethe Seminar
Goethe Seminar
σάρωση0006
σάρωση0006
σάρωση0012
σάρωση0012
σάρωση0005
σάρωση0005
Μεταπτυχιακό στην Διδασκαλία των Αγγλικών ως Ξένη Γλώσσα

 

Τον Οκτώβρη του 2016 ξεκίνησα το δεύτερό μου Μεταπτυχιακό. 

Αυτή την φορά στην Διδασκαλία των Αγγλικών ως Ξένη Γλώσσα, στο University of Cambridge.

To πρώτο μου Μεταπτυχιακό "Εξειδίκευση στην Ξενόγλωσση Διδασκαλία" είχε ως θέμα τα λεκτικά δάνεια μεταξύ της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας και τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Print Screen 3
Print Screen 3
Qualification LEvels
Qualification LEvels
Delta accreditation
Delta accreditation
Delta accreditation 2
Delta accreditation 2
Delta enrolment
Delta enrolment
Ofqual Delta
Ofqual Delta
Άλλα σεμινάρια και βεβαιώσεις του Χρήστου Παππά
Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
σάρωση0001 (2)
σάρωση0001 (2)
Goethe Seminar
Goethe Seminar
σάρωση0013
σάρωση0013
σάρωση0011
σάρωση0011
σάρωση0014
σάρωση0014
σάρωση0010
σάρωση0010
σάρωση0012
σάρωση0012
σάρωση0015
σάρωση0015
σάρωση0016
σάρωση0016
σάρωση0007
σάρωση0007
σάρωση0008
σάρωση0008
σάρωση0009
σάρωση0009
σάρωση0006
σάρωση0006
σάρωση0001
σάρωση0001
σάρωση0004
σάρωση0004
σάρωση0002
σάρωση0002
σάρωση0003
σάρωση0003
1/2