Τμήματα Α΄και Β΄Δημοτικού

Λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία τμήματα από Α΄ Δημοτικού.

Ποτέ δεν είναι υπερβολικά νωρίς να ξεκινήσεις μία ξένη γλώσσα αρκεί να το κάνεις με τον σωστό τρόπο. 

Είναι γνωστό άλλωστε ότι πολλά παιδιά μαθαίνουν κάποιες πρώτες λεξούλες ή τραγουδάκια ήδη από το νηπιαγωγείο.

Σεβόμενοι την ηλικία τους, "παίζουμε" με τα παιδιά διδάσκοντάς τους παράλληλα κάποιες πρώτες λεξούλες, κυρίως μέσα από τραγουδάκια.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι τα περισσότερα παιδάκια θέλουν να έρχονται περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα που εγκρίνουμε εμείς.