Ώρες μαθημάτων

Προσπαθούμε να κρατάμε τις ώρες των μαθημάτων στο μίνιμουμ για να αποφεύγονται τα πολλά δρομολόγια προς και από το φροντιστήριο.

Αυτό βέβαια είναι εφικτό χάρις και στα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα που έχουμε.

Έτσι, στις τάξεις από Junior μέχρι και Senior-C, τα μαθήματα είναι 2 φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρα.

Στις τάξη D καθώς και στην τάξη του LOWER (B2) και του Proficiency (C2) τα μαθήματα είναι 3 φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρα. 

Στα τμήματα εξετάσεων βέβαια υπάρχουν πολλά τεστ και διαγωνίσματα τα οποία γίνονται εκτός ωρών μαθημάτων σε ευέλικτες ώρες.

Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αδέρφια διαφορετικών επιπέδων να κάνουν μάθημα ταυτόχρονα για να διευκολύνουμε έτι περαιτέρω τους γονείς. Μέχρι και 4 τμήματα ταυτόχρονα μπορεί να εξυπηρετήσει το φροντιστήριό μας.

Τέλος, επιθυμία μας είναι να μην ξεκινά κανένα τμήμα πριν τις 4μ.μ εκτός και αν υπάρχει αντίθετη επιθυμία των γονιών.