Μεταφράσεις

Σε συνεργασία με αξιόπιστο και αναγνωρισμένο μεταφραστικό γραφείο, αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση και επικύρωση πτυχίων, πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων και εργασιών από και προς όλες τις γλώσσες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνό μας ή στο mail μας.

26410 59659

xpap32@yahoo.gr