Επιτυχίες στο Ειδικό Μάθημα
των Πανελληνίων (Αγγλικά)

Άλλες δύο επιτυχίες κατέγραψε το φροντιστήριό μας στο Ειδικό Μάθημα των Πανελληνίων 2020 στα Αγγλικά.

Οι μαθητές μας Τριάντη Φωτεινή και Ιωάννης Γεωργίου έγραψαν 15,9 και 10,5 αντίστοιχα.