Οι καθηγητές Γερμανικών του φροντιστηρίου

Οι διδάσκοντες του φροντιστηρίου είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι επιμορφώνονται διαρκώς.

- Κοντού Αγγελική  (πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας Θεσ/νίκης)
- Χρυσόφου Μαριάννα (πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας Αθήνας
      Χρήστος Παππάς 
  • Καθηγητής Γερμανικών (από το 2002)

  • Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας ΑΠΘ

  • Συντάκτης του Εγχειριδίου "ΚΠΓ-Glossar", εκδόσεις NOTOS.

  • Υποτροφία DAAD (1996-1997, Tübingen)

  • 15ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Goethe Berlin, 2004 (υποτροφία)

  • 15ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Goethe München, 2009 (υποτροφία)

Πτυχία και πιστοποιητικά του Χρήστου Παππά:
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
Υποτροφία DAAD
Υποτροφία DAAD

Tübingen, WS 1996-΄97

Υποτροφία DAAD λεπτομέρειες
Υποτροφία DAAD λεπτομέρειες
Υποτροφία Goethe München
Υποτροφία Goethe München

15ήμερο επιδοτούμενο σεμινάριο

Υποτροφία Goethe Berlin
Υποτροφία Goethe Berlin

15ήμερο επιδοτούμενο σεμινάριο

Goethe Seminar
Goethe Seminar
Σεμινάριο Goethe
Σεμινάριο Goethe
Σχολή Νοηματικής Γλώσσας
Σχολή Νοηματικής Γλώσσας
Δημιουργική γραφή
Δημιουργική γραφή
Συμπεριληπτικό σχολείο
Συμπεριληπτικό σχολείο

Σεμινάριο

Ημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπ/σης
Ημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπ/σης