Αλληλογραφία των μαθητών μας με μαθητές άλλων χωρών

Στο φροντιστήριο μας πιστεύουμε πως η πραγματική επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στη διαδικασία της μάθησης.

Το να ανταλλάσσουν τα παιδιά γράμματα με μαθητές άλλων χωρών είναι ένας υπέροχος και αποδοτικός τρόπος όχι μόνο για να κάνουν εξάσκηση στη γλώσσα αλλά και για να γνωρίσουν έθιμα και τρόπο ζωής άλλων χωρών και πολιτισμών.

 

Το πιο σημαντικό όφελος όμως είναι πως οι μαθητές συνειδητοποιούν από πολύ νωρίς τη χρησιμότητα μιας ξένης γλώσσας και ότι στην ουσία είναι το μέσον που μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με ολόκληρο τον κόσμο.