Αγγλικά για Ξένα πανεπιστήμια

Ενημερωθείτε ποιο πιστοποιητικό αγγλικών αποτελεί προϋπόθεση για το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει και ελάτε να κάνουμε μαζί την προετοιμασία σου για σίγουρα και βέλτιστα αποτελέσματα.

Τα πιο συνηθισμένα είναι το IELTS, το TOEFL ενώ και το CPE (Cambridge C2) είναι αποδεκτό για σπουδές υψηλού επιπέδου σε πολλά παν/μια της Ευρώπης.

Δείτε εδώ το υλικό μας στα Αγγλικά